Soalan lazim

PERMOHONAN GERAN

Dana sehingga ialah dana yang diterima daripada Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT). Mulai tahun 2017, iaitu sejak Universiti Malaysia Terengganu dianugerahkan status Universiti tanggung pada tahun 2006. Agihan peruntukan dana Universiti tanggung ini menyokong Gong yang dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melalui empat teras pembangunan bakat iaitu, penyelidikan kemasyhuran, merapatkan cabaran besar dan penciptaan kekayaan.

Saya sekatan teks. Klik Edit butang untuk menukar teks ini. Lorem ipsum dolor SIT amet, consectetur adipiscing elit. UT elit Tellus, luctus NEC ullamcorper mattis, pulvinar dapibus Leo.

Permohonan boleh dibuat filem merujuk iklan hebahan pembukaan permohonan. Hebahan akan dibuat melalui laman web CRIM, e-mel, atau surat rasmi daripada CRIM. S

aya sekatan teks. Klik Edit butang untuk menukar teks ini. Lorem ipsum dolor SIT amet, consectetur adipiscing elit. UT elit Tellus, luctus NEC ullamcorper mattis, pulvinar dapibus Leo. S

aya sekatan teks. Klik Edit butang untuk menukar teks ini. Lorem ipsum dolor SIT amet, consectetur adipiscing elit. UT elit Tellus, luctus NEC ullamcorper mattis, pulvinar dapibus Leo.

Ketua projek perlu mengambil tindakan berikut di SMPU:

 1. Klik slip Bahawasanya projek.
 2. Cetak Surat pengakuan menjalankan tanggung (SPMP).
 3. Semua penyelidik menandatandatangani SPMP.
 4. Hantar 1 salinan SPMP kepada CRIM.
 5. Projek status di SMPU akan diaktifkan (projek status di UFASt akan diaktifkan oleh pegawai Bendahari dalam tempoh 5 hari bekerja selepas SMPU diaktifkan).

AKTIVITI PENYELIDIKAN

Pertukaran Ketua projek/penyelidik bersama

"Ketua projek perlu mengisi" Borang Permohonan Pertukaran/memangku Ketua projek tanggung/penambahan penyelidik bersama '. Borang ini boleh di muat turun di laman web CRIM. Bagi Ketua projek yang telah bersara, tanggungjawab ini Qadar dibawah Sekretariat tanggung PTj.

Boleh. "Ketua projek perlu mengisi" Borang Permohonan Pertukaran/memangku Ketua projek tanggung/penambahan penyelidik bersama '. Borang ini boleh di muat turun di laman web CRIM.

Boleh. Ketua projek perlu memaklumkan secara rasmi kepada urus setia dana filem memberikan tarikh dan justifikasi penamatan penyelidik berkenaan.

Kewangan tanggung

Ketua projek di nasihatkan merancang belanjawan dan membuat permohonan pindah buku kepada urus setia dana filem melengkapkan ' borang pemindahan siri-V '. Borang ini boleh di muat turun dari laman web CRIM.

Baki V11000 tidak boleh digunakan untuk membayar yuran boleh. Ketua projek perlu membuat permohonan pindah buku kepada urus setia dana filem melengkapkan borang ' borang pemindahan siri-V '. Borang ini boleh di muat turun dari laman web CRIM.

Tidak boleh. Ketua projek dinasihatkan untuk membuat perolehan bagi pembelian peralatan V35000 semasa tahun pertama projek.

Tidak boleh. Ketua projek perlu membuat permohonan kelulusan pembelian kepada urus setia dana filem melampirkan sebut Pahang alat. Sekiranya tiada kelulusan urus setia dana, pihak Jabatan Bendahari tidak akan memproses dokumen perolehan.

Tidak boleh. Semua perolehan hanya boleh dibuat semasa projek aktif sahaja.

Persidangan

Kelulusan akan dipertimbangkan berdasarkan perkara berikut:

 1. Tertakluk kepada perancangan dan belanjawan semasa projek peka; dan
 2. Prosedur menghadiri Persidangan ke luar negara yang telah ditetapkan oleh Universiti

Boleh. Pelajar warganegara dan memperdengarkan warganegara layak menggunakan peruntukan projek tanggung dana dalam/dana luar untuk menghadiri Persidangan dalam Malaysia sahaja.

Ya, perlu. Pembayaran tuntutan kerja lapangan akan peka oleh Bendahari berdasarkan kelulusan dalam sistem sistem e-aktiviti.

Pelanjutan Tempoh

Pihak Universiti tidak menggalakkan permohonan Tambah masa. Walau bagaimanapun, Ketua projek boleh mengisi ' borang permohonan Tambah masa projek tanggung '. Borang ini boleh di Muat turunkan di laman web CRIM.

PEMANTAUAN GERAN

Permohonan pemindahan siri-V

Pemindahan siri-V Qadar Kew yang dilakukan ke atas satu siri-V menyingkap mengubah peruntukan asal projek yang telah peka.

Sebaik sahaja peruntukan jumlah peruntukan buku tidak mencukupi. Pemindahan siri-V hanya boleh dibuat SEKALI sahaja FTV tempoh projek aktif.

 1. Ketua projek perlu melengkapkan borang pemindahan siri-V projek tanggung yang boleh dicapai melalui web CRIM dan menghantar permohonan kepada CRIM.
 2. Pertimbangan kelulusan Qadar berdasarkan kepada justifikasi kukuh Grotto memuaskan. Permohonan yang tiada justifikasi tidak akan diberi pertimbangan. Bagi permohonan yang melibatkan pembelian peralatan V35000 perlu melampirkan Sebutharga alat.
 3. Bagi geran MOSTI dan LRGS KPT kelulusan Qadar tertakluk kepada pihak pembiaya dana. Selain geran MOSTI dan LRGS KPT, kelulusan dibuat oleh pihak CRIM.

Ketua projek akan dimaklumkan melalui surat rasmi dalam tempoh tujuh (7) hari dari permohonan yang lengkap diterima. Bagi PERMINDAHAN yang peka, pihak CRIM akan mengemaskini maklumat kelulusan dalam SMPU.

Permohonan pelanjutan tempoh

Tidak digalakkan kerana projek perlu diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan. Kelulusan Qadar tertakluk kepada justifikasi yang kukuh.

 1. Ketua projek perlu melengkapkan borang UKM-HIGGA-CRIM-PK03-BO01: Borang permohonan Tambah masa projek tanggung yang boleh dicapai melalui web CRIM dan menghantar permohonan kepada CRIM.
 2. Kelulusan Qadar tertakluk kepada pembiaya dana seperti berikut:
  • Geran MOSTI dan LRGS: kelulusan MOSTI/KPT
  • Geran KPT selain LRGS: permohonan lanjut tempoh Kemudahan (6) bulan atau (6) bulan tertakluk kepada kelulusan CRIM manakala lebih (6) bulan tertakluk kepada KPT.
  • Geran luar: tertakluk kepada pembiaya dana

Dalam tempoh TIGA (3) bulan sebelum tamat projek.

Ketua projek akan dimaklumkan melalui surat rasmi dalam tempoh tujuh (7) hari dari permohonan yang lengkap diterima/ke atas pertamanya secara rasmi oleh pembiaya dana. Bagi pelanjutan yang peka, pihak CRIM akan mengemaskini maklumat kelulusan dalam SMPU.

Penghantaran Laporan Kemajuan dan laporan akhir tanggung

Projek semua yang meninggal perlu menghantar laporan kemajuan setiap (6) bulan iaitu untuk tempoh Jan-Jun (tarikh akhir 31 Julai) dan Julai-Disember (tarikh akhir 31 hb)

Saya sekatan teks. Klik Edit butang untuk menukar teks ini. Lorem ipsum dolor SIT amet, consectetur adipiscing elit. UT elit Tellus, luctus NEC ullamcorper mattis, pulvinar dapibus Leo.

Ketua projek perlu melengkapkan dan menghantar laporan kemajuan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

 

 • Peringatan pertama akan dikeluarkan pada setiap 1 Julai (laporan Jan-Jun)/1 hb (laporan Julai – Disember).
 • Sekiranya Laporan kemajuan belum dihantar dalam tempoh 14 hari selepas peringatan pertama, peringatan kedua akan dikeluarkan pada 15 Julai/15 hb.

 

Projek penggunaan peruntukan akan dibekukan sehingglah Ketua projek menghantar laporan tersebut dan disemak dan disahkan oleh Fakulti/Institut/Pus

at. Semua projek tanggung yang meninggal perlu menghantar laporan akhir dalam tempoh 3 bulan selepas projek tanggung tamat. K

etua projek perlu melengkapkan dan menghantar laporan akhir selewat-lewatnya 3 bulan selepas tarikh tamat projek. (Sila pastikan semua tuntutan pembayaran telah dijelaskan filem Bendahari UKM).

 1. Ketua projek dana Universiti tanggung yang tidak menghantar laporan akhir dalam tempoh yang ditetapkan tidak dibenarkan memohon sebarang bentuk dana Universiti tanggung yang baharu.
 2. Bagi Ketua projek dana MOSTI/KPT yang tidak menghantar laporan akhir dalam tempoh yang ditetapkan Qadar tertakluk kepada peraturan Kementerian.