Perundingan

CONSULTATION

Perkhidmatan perundingan merupakan salah satu agenda penting dalam program pemindahan ilmu yang merupakan salah satu teras seiring strategik UMT.

Perkhidmatan perundingan memperdengarkan sahaj boleh menjana pelunasan kepada Universiti bahkan juga menjadi platform kepada hubungan pintar filem pihak industri dan masyarakat yang menerima manfaat daripada kepakaran yang ditawarkan. Secara tidak langsung ianya akan melonjak nama UMT ke satu aras yang tinggi di dalam industri pendidikan tinggi di Malaysia dan antarabangsa.

 

Baca lagi: peraturan rundingan