Pengurusan

Peranan CRIM telah diperluaskan untuk memberi tumpuan kepada perancangan dan promosi aktiviti penyelidikan melalui dana luar negara seperti kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan (NGO) di Asia dan Asia Pasifik serta Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB).

CRIM peranan yang mendalam adalah dalam menjajarkan SIG sebagai koleksi Kumpulan Penyelidikan peringkat kebangsaan atau antarabangsa yang menyokong aktiviti penyelidikan berimpak tinggi yang melintasi sempadan sekolah, Institut atau Universiti.

"Datang bersama-sama adalah satu permulaan, kekal bersama-sama kemajuan, dan bekerja bersama-sama adalah kejayaan."-Henry Ford

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad

Pengarah

Nombor telefon: 09-6685184

[ucaddon_icon_image_content_box box_title=”Professor Dr. Tengku Sifzizul Bin Tengku Muhammad” box_image=”2514″ box_icon=”fa fa-anchor” box_content=”UGVuZ2FyYWg=” button_label=”P: 09-6685184″ box_color=”#35088e” uc_fonts_data=”JTdCJTIyYm94X3RpdGxlJTIyJTNBJTdCJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzNTA4OGUlMjIlN0QlN0Q=”]

Profesor Madya Dr. Mustafa bin Man

Timbalan Pengarah

Nombor telefon: 09-6684455

[ucaddon_icon_image_content_box box_title=”Associate Professor Dr. Mustafa Bin Man” box_image=”2506″ box_icon=”fa fa-codepen” box_content=”VGltYmFsYW4lMjBQZW5nYXJhaA==” button_label=”P: 09-6684455″ box_color=”#35088e” uc_fonts_data=”JTdCJTIyYm94X3RpdGxlJTIyJTNBJTdCJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzNTA4OGUlMjIlN0QlN0Q=”]

Zul-Atfi bin Hashim

Ketua Pentadbiran

Nombor telefon: 09-6684139

[ucaddon_icon_image_content_box box_title=”Zul-Atfi Bin
Hashim” box_image=”2523″ box_icon=”fa fa-cog” box_content=”S2V0dWElMjBQZW50YWRiaXJhbg==” button_label=”P: 09-6684139″ box_color=”#35088e” uc_fonts_data=”JTdCJTIyYm94X3RpdGxlJTIyJTNBJTdCJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjMzNTA4OGUlMjIlN0QlN0Q=”]