Pengkomersilan

COMMERCIALIZATION

Pengkomersilan bermaksud mengambil idea untuk membuat keputusan dalam bentuk produk, Perkhidmatan, proses atau sistem organisasi untuk memasarkan dengan cara pelesenan, tugasan, putaran atau usaha sama. Walau bagaimanapun sebelum pengkomersilan boleh berlaku, pihak perlu terlibat dalam pra rundingan.

 

Baca lagi: Dasar Harta Intelek