Pemantauan Geran

GRANT MONITORING

Garis Panduan ini Qadar untuk menjelaskan kaedah pemantauan geran tanggung termasuk geran dalaman, Kebangsaan, antarabangsa dan industri di bawah senantiasa urus Pusat Pengurusan tanggung dan Myung, Universiti Malaysia Terengganu.

Garis Panduan