Pelan Strategik UMT – Tahap 4

UMT STRATEGIC PLAN - TIER 4

Laut penemuan untuk kelestarian global. Slogan Universiti Malaysia Terengganu mencadangkan agar aspirasi universiti menjadi sebuah universiti yang tertumpu kepada marin dan disegani di seluruh dunia dengan misi untuk menjana ilmu demi kesejahteraan masyarakat dan pemuliharaan alam semula jadi.

Menghadapi era yang pantas, UMT perlu peka dan up-to-the-minit. Sebagai sebuah universiti yang membangun, UMT perlu menjadi pintar dalam merancang untuk kekal mengikuti dan berdiri setanding dengan universiti terkemuka lain. Aspirasi, kesungguhan dan matlamat ini digambarkan melalui pelan strategik UMT 2018-2022 dan akan direalisasikan melalui pelaksanaan yang sistematik.

Pelan Strategik UMT 2018-2022 adalah perancangan bersama yang telah dibentuk hasil daripada input daripada keseluruhan tenaga kerja dan pemegang kepentingan UMT. Ia adalah kesinambungan pelaksanaan rancangan dari masa lalu (2013-2017) di mana semua de ciencies dan kekangan yang identiti telah kini telah diperbaiki dan disesuaikan dengan peralihan semasa. Bagi memastikan pelaksanaan yang kukuh sebanyak PSUMT 2018-2022, dokumen ini juga akan dibuktikan oleh pelan induk Marine 4.0.

 

Pelan Strategik UMT 2018-2022