MyRA

MyRA

MyRA® Qadar perjanjian yang mengukur input, output, hasil dan majalah pembangunan, tanggung, pengkomersilan & myung (RDCI). Data yang diisytiharkan oleh institusi pendidikan tinggi (IPT) hanya berkaitan filem RDCI sahaja.

Data yang diisytiharkan perlu merangkumi/mengambilkira semua output daripada semua kakitangan akademik yang aktif walaupun telah mencapai markah maksima (melepasi ukuran atau dua kali melepasi penanda aras yang bercinta) dalam seksyen ditetapkan atau subseksyen.

Data RDCI yang lengkap dan menyeluruh daripada setiap IPT Qadar penting dalam langsungnya pihak pengurusan tertinggi untuk membuat pertamanya dan merangka hala tuju Kementerian dan Gong pendidikan tinggi negara.

MyRA

Glosari MyRA (Pindaan 2018) | Sasaran MyRA PTJ UMT