MyGrant MOE

MyGRANT MOE

Mygeran telah direka, dibangunkan dan dilaksanakan sebagai Mygeran berasaskan web (sistem rangkaian penyelidikan yang lebih besar) penyelesaian yang secara berkesan membawa semua yang terlibat dalam Pengurusan Penyelidikan dan operasi ke platform maklumat umum dan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan keupayaan yang diberikan oleh cadangan Mygeran. Mygeran kini menjadi alat untuk membantu penyelidik, memupuk kekolejan di kalangan penyelidik dan membantu membangunkan satu jisim kritikal penyelidikan dengan menawarkan ekosistem penyelidikan yang kondusif. Tujuan Mygeran yang berikut seperti yang ditetapkan oleh keperluan KPM:

  • Kini, terdapat keperluan untuk menguruskan operasi pengurusan penyelidikan di peringkat Universiti bagi mengoptimumkan geran penyelidikan yang sedia ada.
  • Penyelidikan dan permohonan geran seperti FRGS, LRGS, ERGS, PRGS dan lain-lain perlu diselaraskan untuk mengelakkan pertindihan dan duplikasi.
  • Penyelidikan memberi kelulusan perlu bersekutu untuk pilihan yang lebih baik cadangan penyelidikan dan proses yang telus.
  • Terdapat keperluan systemize dan pencarian maklumat untuk membantu penyelidik dan industri.
  • Terdapat keperluan untuk memupuk kekolejan di kalangan penyelidik.
  • Ada keperluan untuk membantu, memupuk dan membimbing penyelidik muda.
  • Terdapat keperluan untuk menganalisis bidang penyelidikan dan kemajuan untuk membuat keputusan dan perancangan yang lebih baik.
  • Terdapat keperluan untuk memantau perkembangan penyelidikan secara lebih baik.
  • Sebuah pusat sehenti bagi membantu industri mencari penyelidikan yang relevan dan berpotensi untuk pengkomersilan penyelidikan dengan lebih baik.
  • Terdapat keperluan untuk mendedahkan penyelidik dan kerja mereka kepada dunia.

 

Maklumat lanjut MyGrant KPM