Directori Kakitangan

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN & INOVASI

Pejabat Am:

P: 09-6684950/4951/5078
F: 09-6684944

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad

Pengarah

P: 09-6685184
E: sifzizul@umt.edu.my

Prof. Madya TS Dr. Mustafa bin Man

Timbalan Pengarah

P: 09-6684455
E: mustafaman@umt.edu.my

Zul-Atfi bin Hashim

Timbalan Pendaftar

P: 09-6684139
E: atfi@umt.edu.my

Faradilla binti Mohd Ali

Setiausaha Pengarah/TIMB. Pengarah

P: 09-6685185
E: faradilla@umt.edu.my

Pejabat Am:

P: 09-6684950/4951/5078   

Nor Amalina binti Elias

Gpk Pendaftar (geran)

P: 09-6684398
E: amalina.elias@umt.edu.my

Rosniza binti Mohd @ Anan

Gpk pegawai senantiasa (Pentadbiran)

P: 09-6684943
E: rosnizamohd@umt.edu.my

Siti Norzaleha binti Mohammad

Pembantu senantiasa (Perkeranian/Djajawidjaja) Kanan (geran)

P: 09-6684950
E: miejaa@umt.edu.my

Zailawati binti Ghani

Pembantu senantiasa (kewangan)

P: 09-6684950
E: zaila@umt.edu.my

Faizal bin Embong

Pembantu Djajawidjaja (Pentadbiran)

P: 09-6684950
E: faizal.embong@umt.edu.my

Nur Hayatie binti A. Ghani

Pembantu Penyelidik

P: 09-6685078
E: nhyatie93@gmail.com

SEKSYEN PEMANTAUAN GERAN PENYELIDIKAN-KEMENTERIAN (CRIM)

Fadzilah binti Ambak

Gpk Pendaftar

P: 09-6684415
E: fadzilah@umt.edu.my

Siti WARDAH binti Hamin

Pembantu senantiasa (Perkeranian/Djajawidjaja)

P: 09-6684951
E: wardah@umt.edu.my

Siti Zainab binti Mustapa

Pembantu senantiasa (Perkeranian/Djajawidjaja)

P: 09-6685078
E: s.zainab@umt.edu.my

SEKSYEN PENGURUSAN PEMANTAUAN GERAN PENYELIDIKAN-AGENSI KERAJAAN, UNI., INDUSTRI DAN A.BANGSA (CRIM)

Tengku Nuriah binti Tengku Abdul Rahman

Gpk Pendaftar

P: 09-6684947
E: tgnuriah@umt.edu.my

Siti norma binti Md Nor

Pembantu senantiasa (Perkeranian/Djajawidjaja) kanan

P: 09-6684907
E: norma@umt.edu.my

Mohd Redzuan bin Ahmad

Pembantu senantiasa (Perkeranian/Djajawidjaja)

P: 09-6684951
E: mredzuan@umt.edu.my

SEKSYEN PENGURUSAN INOVASI & PERKHIDMATAN PERUNDINGAN (CRIM)

Mohamad Jamil Rasyidi bin Mohd Ramlan

Gpk Pendaftar

P: 09-6684940
E: jamil.rasyidi@umt.edu.my

Ahmad Safuan bin Hanafiah @ Abd Fatah

Pembantu senantiasa (Perkeranian/Djajawidjaja)

P: 09-6684951
E: safuan_hanafiah@umt.edu.my

Rozita binti Razali

Pembantu senantiasa (Perkeranian/Djajawidjaja)

P: 09-6685078
E: rozitarazali@umt.edu.my