Geran Antarabangsa

INTERNATIONAL GRANT

Universiti Malaysia Terengganu giat berusaha dengan kerjasama penyelidikan dan perkongsian yang bermakna dengan institusi di peringkat global. Permohonan geran penyelidikan antarabangsa adalah satu mekanisme penting untuk instigate kerjasama baru dan baharu, serta mengekalkan sambungan yang lebih mantap.

Terdapat senarai agensi pembiayaan yang menyediakan sokongan untuk inisiatif penyelidikan global yang berfokus.

International Grants