Geran UMT

UMT GRANT

UMT komited untuk menawarkan geran penyelidikan kepada penyelidik. Objektif utama geran penyelidikan ini adalah untuk meningkatkan budaya penyelidikan di samping meningkatkan kuantiti dan kualiti penerbitan, pelajar siswazah Siswazah dan kerjasama penyelidikan dengan agensi kerajaan dan swast

Golden Goose Research Grant (GGRG)

a. Sejajar filem hasrat UMT untuk tema bidang tanggung dan myung di peringkat global, geran penyelidikan angsa emas (GGRG) ditawarkan bagi meningkatkan kesarjanaan dan kecemerlangan perenggan Penyelidik UMT dalam bidang tanggung berimpak tinggi.

Panduan | Muat turun borang

Postgraduate Research Grant (PGRG)

UMT berhasrat untuk tema bidang tanggung dan myung memperdengarkan sahaja di kalangan ahli akademik (Sangkutan) malah turut melibatkan pelajar Pascasiswazah. Sejajar filem itu, geran penyelidikan Pascasiswazah (PGRG) ditawarkan sebagai salah satu skim geran tanggung yang bertujuan untuk menampung dan menggalakkan budaya tanggung di kalangan pelajar Pascasiswazah PhD di UMT.

Geran tanggung ini ditawarkan khusus kepada ahli akademik yang menyelia pelajar Pascasiswazah PhD sebagai penyelia utama dan tidak mempunyai geran tanggung yang khusus untuk menampung tanggung pelajar tersebut.

Panduan | Carta Alir-permohonan | Carta Alir-Laporan kemajuan | Carta Alir-Laporan akhir | Muat turun borang

Research Intensified Grant Scheme (RIGS)

Peningkatan rujukan tanggung menjadi satu agenda penting di dalam halatuju tanggung dan myung UMT. Sejajar filem itu, skim geran penyelidikan memperhebatkan (pelantar) diperkenalkan bagi membolehkan ahli-ahli akademik yang telah menunjukkan rekod rujukan yang memiliki dan mempunyai potensi yang tinggi untuk cemerlang, terus tema tanggung acha di dalam penghasilan output tanggung.

Panduan | Muat turun borang

Strategic Research Grant (SRG)

Sejajar filem hasrat UMT untuk tema bidang tanggung dan myung di peringkat global, geran penyelidikan strategik (SRG) ditawarkan bagi meningkatkan kesarjanaan dan kecemerlangan perenggan Penyelidik UMT dalam bidang tanggung.

Panduan | Muat turun borang

Talent & Publication Enhancement Research Grant (TAPE RG)

Sejajar filem hasrat UMT untuk tema bakat akademik, bakat dan penambahbaikan penerbitan-Geran Penyelidikan (PITA-RG) diperkenalkan sebagai platform awalan bagi membudayakan tanggung dan boleh di dalam bidang kepakaran perenggan penyelidik.

Panduan | Muat turun borang

Translational Research Grant (TR Grant)