Geran Perindustrian

INDUSTRIAL GRANT

Geran industri adalah amalan terkini dalam sistem geran penyelidikan UMT. Sama seperti penyelidikan kontrak, geran ini dibiayai oleh industri dan Tujuannya adalah untuk mewujudkan kerjasama penyelidikan antara Universiti dan industri.

Berikut adalah senarai geran perindustrian:

  1. Geran pemadanan Sheme (1 + 1)
  2. Tabung inisiatif pengkomersilan (CIF)
  3. Tabung benih pengkomersilan (

Matching Grant (Private, Industrial, International)

Geran pembiayaan sepadan (geran yang sepadan) merupakan satu inisiatif yang disediakan oleh Universiti dalam meningkatkan kolaborasi tanggung bersama filem agensi luar.

Geran garis panduan (persendirian, perindustrian, antarabangsa)

Matching Grant (1 + 3)

Geran pembiayaan sepadan (geran yang sepadan) merupakan satu inisiatif yang disediakan oleh Universiti dalam meningkatkan kolaborasi tanggung bersama filem sekurang-kurangnya tiga agensi luar.

Geran garis panduan (1 + 3)