Geran Pengkomersilan

COMMERCIALIZATION GRANT

Geran inisiatif pengkomersilan (CIF) adalah satu geran penyelidikan dalaman yang bertujuan untuk membangunkan produk ke pasaran untuk menjana pendapatan (Universiti)

Objektif CIF adalah untuk membantu Penyelidik UMT untuk meningkatkan nilai dan keupayaan mereka dalam penyelidikan dan Inovasi (produk) untuk

Commercialization Initiative Fund (CIF)

Geran inisiatif pengkomersilan (CIF) ialah geran myung dalaman yang bertujuan membangunkan Product ke terhadap disamping menjana pelunasan ke Universiti.

Panduan | Muat turun borang

Commercialization Seed Fund (CSF)

Tabung biji pengkomersilan (ialah dana myung dalaman yang berbentuk pinjaman bagi membangunkan Product ke terhadap disamping menjana pelunasan kepada Universiti.

Panduan | Muat turun borang