Garis Panduan

GUIDELINE

Saya sekatan teks. Klik Edit butang untuk menukar teks ini. Lorem ipsum dolor SIT amet, consectetur adipiscing elit. UT elit Tellus, luctus NEC ullamcorper mattis, pulvinar dapibus Leo.

Saya sekatan teks. Klik Edit butang untuk menukar teks ini. Lorem ipsum dolor SIT amet, consectetur adipiscing elit. UT elit Tellus, luctus NEC ullamcorper mattis, pulvinar dapibus Leo.

Article Journal Fees

Garis Panduan pembiayaan yuran boleh artikel jurnal terindeks ini diwujudkan sebagai panduan kepada kakitangan akademik/penyelidik Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dalam mengemukakan permohonan pembiayaan bagi menerbitkan artikel dalam jurnal berindeks di pengkalan data WoS/SCOPUS.

Pembiayaan yuran boleh dan pruf membaca artikel jurnal terindeks merupakan satu inisiatif Universiti dalam langsungnya dan menggalakkan kakitangan akademik/Penyelidik UMT menghasilkan boleh dalam artikel jurnal yang berkualiti.

Hasil boleh artikel jurnal langsungnya dalam rujukan tanggung melalui penilaian Malaysia penilaian penyelidikan (MyRA) dan QS Universiti ranking.

Panduan | Muat turun borang

Grant Monitoring

Garis Panduan ini Qadar untuk menjelaskan kaedah pemantauan geran tanggung termasuk geran dalaman, Kebangsaan, antarabangsa dan industri di bawah senantiasa urus Pusat Pengurusan tanggung dan Myung, Universiti Malaysia Terengganu.

Panduan | Pemantauan geran

RA GRA

Garis Panduan pelantikan pembantu penyelidik ini Qadar untuk diterimapakai dalam urusan pelantikan bagi perkhidmatan tersebut di Pusat Tanggungjawab (PTj) di Universiti Malaysia Terengganu.

Garis panduan

Research Asset and Facility

Research Collaboration

Research Ethics

Penghayatan nilai-nilai teras dan nilai-nilai Kembangan Qadar berkait rapat filem peningkatan kualiti dan produktiviti setiap anggota kerja dalam sebuat mengnal. Nilai-nilai teras dan nilai-nilai Kembangan ini Qadar seiring filem hasrat untuk membentuk warga kerja yang cemerlang dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan.

 

Research Financial Management

Research Internationalisation

Service and Consultation

Perkhidmatan perundingan merupakan salah satu agenda penting dalam program pemindahan ilmu yang merupakan salah satu teras seiring strategik UMT.

Perkhidmatan perundingan memperdengarkan sahaja boleh menjana pelunasan kepada Universiti bahkan juga menjadi platform kepada hubungan pintar filem pihak industri dan masyarakat yang menerima manfaat daripada kepakaran yang ditawarkan. Secara tidak langsung ianya akan melonjak nama UMT ke satu aras yang lebih tinggi di dalam industri pendidikan tinggi di Malaysia dan antarabangsa.

Muat turun garis panduan