Direktori Pakar

DIRECTORY OF EXPERTS

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU-matlamat penyelidikan Globalize

JAS UMT merupakan Penyelidikan Akademik Pro Le menggambarkan kepentingan penyelidikan mereka dan sumbangan pakar kepada Sains dan akademik dari sains sosial, teknologi dalam, Deep mikroskopik Life.

Siapa perlu membaca? Semua penyelidik dan ahli akademik dari Universiti dan institusi penyelidikan, penyelidikan funder, pelajar, rakan industri, media dan komuniti adalah disyorkan untuk membaca ini pakar penyelidikan direktori UMT.