Dasar Harta Intelek

INTELLECTUAL PROPERTY POLICY

Universiti ini bertujuan untuk menggalakkan persekitaran di mana aktiviti intelektual, seperti pembelajaran, pengajaran, biasiswa dan penyelidikan, akan berkembang. Universiti mematuhi prinsip bahawa pengetahuan dan idea harus disediakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Akibat daripada usaha Universiti adalah mewujudkan dan membangunkan Harta Intelek (IP). Universiti mengiktiraf hak harta intelek untuk mengambil bahagian dalam keputusan berkenaan dengan penggunaan IP yang dicipta oleh mereka.

Dasar ini bertujuan untuk memudahkan, di mana sesuai, perlindungan dan pengkomersilan harta intelek yang diwujudkan oleh kakitangan dan pelajar Universiti. Universiti mengiktiraf bahawa pemilik asal berhak mendapat bahagian saksama sebarang pulangan kewangan daripada pengkomersilan tersebut.

Universiti mempunyai kata terakhir dalam mendapatkan perlindungan IP melainkan ia mematuhi terma Perjanjian penyelidikan yang ditaja.

Polisi ini akan menentukan pemilikan Harta Intelek, perkongsian hak IP yang terakru kepada orang asal, hak pengkomersilan yang berkaitan dengan teknologi, dan juga memperincikan prosedur yang mengawal pengagihan teknologi dalam bentuk yang ketara.

UMT IP Policy

Lorem ipsum dolor duduk amet, consectetuer adipiscing elit, Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt UT laoreet dolore Magna aliquam erat volutpat. UT wisi untuk ad minim veniam, quis nostrud exerci tasi ullamcorper suscipit lobortis nisl UT aliquip ex EA commodo consequat. Duis autem vel EUM iriure dolor dalam hendreria di vulputate velit Esse molestie consequat, vel illum dolore EU feugiat nulla facilisis di Vero Eros et accumsan et iusto odio dignissim Qui blandit praesent luptatum zzril delenit aury duis dolore Te feugait nulla facilisi.

Muat turun: Dasar Harta Intelek UMT

MOSTI IP Policy 2009

Lorem ipsum dolor duduk amet, consectetuer adipiscing elit, Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt UT laoreet dolore Magna aliquam erat volutpat. UT wisi untuk ad minim veniam, quis nostrud exerci tasi ullamcorper suscipit lobortis nisl UT aliquip ex EA commodo consequat. Duis autem vel EUM iriure dolor dalam hendreria di vulputate velit Esse molestie consequat, vel illum dolore EU feugiat nulla facilisis di Vero Eros et accumsan et iusto odio dignissim Qui blandit praesent luptatum zzril delenit aury duis dolore Te feugait nulla facilisi.

Muat turun: Dasar Harta Intelek MOSTI 2009

KPM IP Policy 2020

Lorem ipsum dolor duduk amet, consectetuer adipiscing elit, Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt UT laoreet dolore Magna aliquam erat volutpat. UT wisi untuk ad minim veniam, quis nostrud exerci tasi ullamcorper suscipit lobortis nisl UT aliquip ex EA commodo consequat.

Muat turun: KPM Dasar Harta Intelek 2020