Grant Monitoring

GRANT MONITORING

Garis panduan ini adalah untuk menjelaskan kaedah pemantauan geran penyelidikan termasuk geran dalaman, kebangsaan, antarabangsa dan industri di bawah tadbir urus Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi, Universiti Malaysia Terengganu.

Guideline