Consultation

CONSULTATION

Perkhidmatan perundingan merupakan salah satu agenda penting dalam program pemindahan ilmu yang merupakan salah satu teras Pelan Strategik UMT.

Perkhidmatan perundingan bukan sahaj boleh menjana pendapatan kepada Universiti bahkan juga menjadi platform kepada hubungan pintar dengan pihak industri dan masyarakat yang menerima manfaat daripada kepakaran yang ditawarkan. Secara tidak langsung ianya akan melonjak nama UMT ke satu aras yang tinggi di dalam industri pendidikan tinggi di Malaysia dan antarabangsa.

 

Read More: Consultation Regulation